කර්නාන් නාමාවලිය >>>> මාර්ගගතව බලන්න   බාගත .zip කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න වේගවත් සේවාදායකයක් තෝරන්න!අපේ ඉංග්රීසි සේවාදායකය බලන්න!අපේ චීන සේවාදායකයා හමුවන්න!


5w සහිත නිෂ්පාදන > මැකරෝන් වර්ණ > Product-List
12W ත්රිකෝණමිතික හැඩයකින් යුත් සිවිලිම ආලෝකය24W ත්රිකෝණමිතික හැඩයකින් යුත් සිවිලිම ආලෝකය48W ත්රිකෝණමිතික හැඩයකින් යුත් සිවිලිම ආලෝකය16W චක්රලේඛය මගින් සිවිලිම ආලෝකය
24W චක්රලේඛය විදුලි පහන ආලෝකය48W චක්රලේඛය මෙහෙයවන සීලිං ආලෝකය12W චතුරස්රයේ සිවිලිම ආලෝකය24W චතුරශ්රය සිවිලිම ආලෝකය
36W චතුරස්රයේ සිවිලිම ආලෝකය48W චතුරස්රයේ සිවිලිම ආලෝකය48W සෘජුකෝණාස්රාකාර සිවිලිම ආලෝකය72W සෘජුකෝණාස්රාකාර සිවිලිම ආලෝකය
15W හයගෝනයෝ විදුලි පංකා ආලෝකය සපයයි18W ෂඩ්සගන් හැඳි සිවිලිම ආලෝකය36W හතරැස් හැඩයකින් යුත් සිදුරු ආලෝකය42W ෂඩ්සගන් හැඩයෙන් යුත් සිවිලිම් ආලෝකය


අනෙකුත් මාදිලි බලන්න >>
1. සිව්-මාන ආකෘතිය සිවිලිම ආලෝකය මගින් මගිනි
2.
3.
4.

සිව්-මාන ආකෘතිය සිවිලිම ආලෝකය මගින් මගිනි. ( සිව්-මාන ආකෘතිය සිවිලිම ආලෝකය මගින් මගිනි )

සිව්-මාන ආකෘතිය සිවිලිම ආලෝකය මගින් මගිනි


Product Model List

ITEM NO. Product Size(mm) Power Consumption(W)
KN-CL1-30*30
L300 * W300 * H60
12
KN-CL1-40*40
L400 * W400 * H60
24
KN-CL1-50*50
L500 * W500 * H60
36
KN-CL1-60*60
L600 * W600 * H60
48
LED: SMD 2835
COLOR: 3000~3200KK/4000~4200K/6000~6500K
VOLTAGE: AC 85V-265V

Product Photo

5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 1,
style-1,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL1

Shell Colors

5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 2,
blank,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL1 BLANK
5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 3,
fen,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL1 LIGHT PINK K
5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 4,
green,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL1 GREEN
5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 5,
white,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL1 LIGHT WHITE
5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 6,
yellow,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL1 YELLOW
5w සහිත නිෂ්පාදන,මැකරෝන් වර්ණ,Product-List 7,
blue,
කාර්නාර් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප් ලිමිටඩ්
KN-CL4 LIGHT BLUE K

 
අනෙකුත් මාදිලි බලන්න >>
1. සිව්-මාන ආකෘතිය සිවිලිම ආලෝකය මගින් මගිනි
2.
3.
4.චීනය මැකරෝන් වර්ණ අපනයනකරුවන් වේ
චීනයේ තොග වෙළෙන්දන්, විදුලි රැහැන් ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, විදුලි පංකා ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, සැහැල්ලු විදුලි ආලෝකය, විදුලි පංකා, LED බල්බ, විදුලි පන්දම්, ෆයිබර්, පාලකය, ලෙඩ ආවරණ ආලෝකය, ලෙඩ් දාම ආලෝකය, ගස් ආලෝකය

 • ප්රභවය මැකරෝන් වර්ණ චීනයේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් වන ගුෂෙන් ටවුන්හි, චියොන්ෂාන් සිටි,
 • නිෂ්පාදකයෙකු මැකරෝන් වර්ණ ගුෂෙන් ටවුන්, චියංෂාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • නිෂ්පාදකයෙකු මැකරෝන් වර්ණ ගුආන් ඩොං චීනයේ.
 • චීනයේ ගුගං ඩොංගේ මැකරෝන් වර්ණ නිෂ්පාදකයින් සහ ලැයිස්තුගත කරන්ෙන් සම්පත් සපයන්නේ karnar lighting.
 • මෙම කණ්ඩායමට ඇතුළත් වේ: මැකරෝන් වර්ණ
 • ප්රභවය මැකරෝන් වර්ණ
 • නිෂ්පාදන සඳහා මැකරෝන් වර්ණ
 • චීනය මැකරෝන් වර්ණ අපනයනකරුවන් වේ
 • චීනය මැකරෝන් වර්ණ තොග වෙළඳුන්
 • ෂොන්ග්ෂාන් මැකරෝන් වර්ණ අපනයනකරුවන් වේ
 • ෂොන්ග්ෂාන් මැකරෝන් වර්ණ තොග වෙළඳුන්
 • ෂොන්ග්ෂාන් මැකරෝන් වර්ණ LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • ගුඩ් ඩොන් මැකරෝන් වර්ණ LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • ගුෂෙන් ටවුන් මැකරෝන් වර්ණ LED විදුලි බුබුළු සහ විදුලි පහන්, LED විදුලි බල්බ සහ ටියුබ්, ඩයෝඩ, වාහන විදුලි ආලෝක පද්ධති, LED විදුලි ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, නිවාඩු දිශාවන්, පහළ වැටවල්, වීදි ලාම්පු, සිවිලිම් ලාම්පු, බිත්ති ලාම්පු, , LED පහන් ආලෝකය, LED ප්ලේටල් ආලෝකය, LED මෘදු පටි ආලෝකය, LED පහලට ආලෝකය, LED සිවිලිං ආලෝකය, LED වෙඩිං ආලෝකය, LED නියොන් ටියුබ්, LED යටි ලාම්පු, LED ලාම්පුව
 • LED DOWN LIGHT, LED තීන්ත ආලෝකය, LED ප්ලැටිනම් සැපයුම්කරු සහ කර්මාන්තශාලාව Guzhen Town, චීන්ජන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • සැහැල්ලු විදුලි පහන, 3x1w, 3x3w, 3x5w, විදුලි ආලෝකය
 • par64, par light, stage light, led light
 • ඉදිරිපිට බිත්ති සෝදන යන්ත්රය
 • කඹ ආලෝකය, මෙහෙයවන මෝස්තරය
 • කඹ ආලෝකය, රෝද ආලෝක පහන
 • චයිනා හවුස් ආලෝකය, චයිනා ඉහළ බල බල පෙළේ පහන, LED ඩවුන් ලයින්, විදුලි පහන් ආලෝකය, LED පහන් ආලෝකය ගුෂෙන් ටවුන්, චූංෂාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • LED ඩවුන් ලයිට් සැපයුම්කරු සහ කර්මාන්තශාලාව, ගුෂෙන් ටවුන්, චූංශාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය
 • LED විදුලි පංකා ආලෝකය, LED ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, LED ප්ලැටික් ආලෝකය
 • LED විදුලි පංකා ආලෝකය, LED ආලෝකය, LED විදුලි පංකා, LED ප්ලැටික් ආලෝකය
 • නියොන් ෆ්ලෑෂ් ආලෝකය මෙහෙයවනු ලැබීය
 • LED SOFT STRIP LIGHT, LED නියොන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, ලෙඩ් වයර් ආලෝකය, නියොන් නළ ආලෝකය මෙහෙයවීය
 • dmx ආලෝකය, ආලෝකය ආලෝකය, dmx ආලෝකය
 • dmx පාලකය, dmx 512 පාලකය මඟිනි
 • ධාවන ක්රීඩා ආලෝකය, සැහැල්ලු ආලෝකය, පහන් ලාම්පුව
 • සැහැල්ලු පහන ආලෝකය, සැහැල්ලු එළියක්
 • සැහැල්ලු විදුලි පංකා, සැහැල්ලු විදුලි පංකාව, සැහැල්ලු විදුලි බලය ආදිය
 • ගස් ආලෝකය, සැහැල්ලු ආලෝකය, චෙරි ආලෝකය මෙහෙයවන ලදී
 • සැහැල්ලු රෝද ආලෝකය මෙහෙයවනු ලැබුවා
 • led64, led led lamp, led lamp
 •  
  LED වාණිජ ආලෝකය
     LED බිත්ති ආලෝකය
     LED ජලගැල්මක්
     LED පන්ෙල් ආලෝකය
     LED තීරු ආලෝකය
     LED ආලෝකය
     LED සිවිලිං ආලෝකය
     LED වෙඩෝනය ආලෝකය
     LED නියොන් නලයක්
     LED භූගත ආලෝකය
     LED ලාම්පුවක්
  LED නිවාඩු ආලෝකය
     LED ලයිට් ආලෝකය
     LED තිර එළිය
     LED ආලෝකය
     LED icicle ආලෝකය
     LED ආලේපිත ටයිප් ආලෝකය
     LED රබර් කේබල් ආලෝකය
  LED අථත්ය යථාර්ථය ආලෝකය
     LED පොල්තෙල් ආලෝකය
     LED චෙරි ආලෝකය
     LED පොල් පල් ගස් ආලෝකය
  අමතර උපාංග
     පාලකය
     ප්ලග් ප්ලග් එක
     බල සැපයුම
  ඇසුරුම් කිරීම
  නිෂ්පාදන සහතිකය
     වෙළඳ නාමය සහ පේටන්ට්
     සහතිකය
   

  Karnar in Globalsources.com

  Karnar in youtube

  අපි පහත සඳහන් තොග සැපයුම සඳහා සහය දක්වයි

  ගුවන්, මුහුදින්

  Shipment by UPS ! Shipment by DHL !

  Shipment by TNT ! Shipment by EMS !  අපි ගෙවීම් වලට යටින් සහාය දෙනවා

  වයර් ට්රාන්ෆර්

  Pay by Western union !

  Pay by Paypal, credit card !


     
   
   
  ©2005-2018 Karnar   අප අමතන්න   අඩවි සිතියම  Last modified: August 12 2020 03:41:39.

  shqiptar   العربية   አማርኛ   Azərbaycan   Gaeilge   Eesti keel   Euskal   беларускі   български   Íslensku   Polski   Bosanski   فارسی   Burry (Afrikaans)   dansk   Deutsche Sprache   Русский язык   Français   Filipino   suomalainen   Frysk   ភាសាខ្មែរ   ქართული   ગુજરાતી   Қазақша   Kreyòl Ayisyen   한국어   Hausa   Nederlands   Кыргыз тили   Galego   Català   Česky   ಕನ್ನಡ   Corsa   hrvatski   Kurdî   Latine   Latviešu   ລາວ   Lietuviškai   Lëtzebuergesch   românesc   Malagasy   Malti   मराठी   മലയാളം   Melayu   Македонски   Maori   Монгол хэл   বাংলা ভাষার   မြန်မာ   Miao   IsiXhosa saseMzantsi Afrika   I-South African Zulu   नेपाली   norsk språk   ਪੰਜਾਬੀ   Português   پښتو   Chichewa   日本語   svenska   Samoa   Српски   Sesotho   සිංහල   Esperanto   slovenského jazyk   Slovenščina   Kiswahili   Gàidhlig na h-Alba   Sugbo   Somali   Тоҷикӣ   తెలుగు   தமிழ் மொழி   ไทย   Türk dili   Cymraeg   اردو   Українська   O'zbek   Español   עברית   Ελληνικά   Hawaiian   سنڌي   magyar   Shinra   Հայերեն   Asụsụ Ibo   lingua italiana   ייִדיש   हिन्दी   Sunda Indonesian   Bahasa indonesia   Wong Jawa   Yorùbá   Người việt nam   中文(繁體)   中文(简体)